Privacybeleid

Privacybeleid

Tijdens de verwerking conformeren wij ons aan de eisen van de van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

- duidelijk onze doelen specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, door deze Privacyverklaring te gebruiken;

- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor rechtmatige doeleinden;

- eerst vragen om expliciete toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar uw toestemming wordt vereist;

- passende veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en hetzelfde eisen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;

- uw recht respecteren om uw door ons bewaarde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring zullen we uitleggen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. We raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Contactformulier en nieuwsbrief

U kunt ons contactformulier gebruiken om vragen te stellen of om een verzoek te doen.

Met het oog daarop gebruiken we uw telefoonnummer, naam en adresgegevens. We hebben deze gegevens nodig vanwege onze overeenkomst met u. We slaan deze informatie op totdat we zeker weten dat u tevreden bent met ons antwoord.

Nieuwsbrief

We hebben een nieuwsbrief om degenen die geïnteresseerd zijn in onze producten en/of diensten, te informeren. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. U kunt ook uw account gebruiken om dat te doen. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van intekenaars, alleen met uw toestemming. We slaan deze informatie op totdat u uw intekening opzegt.

Afhandelen van uw order

We zullen uw persoonsgegevens gebruiken bij het afhandelen van uw order. We delen uw gegevens eventueel met de bezorgdienst om uw order af te leveren. We verkrijgen eventueel ook informatie over uw betaling van uw bank, creditcardmaatschappij of betalingsprovider, die mogelijk hun eigen privacy-verklaringen toepassen. We kunnen niet volledig controleren wat zij doen met hun cookies. Lees daarom eveneens hun privacy-verklaringen (bijvoorbeeld: PayPal).

Voor dit doel gebruiken wij uw betalingsdetails, telefoonnummer, factureringsadres, e-mailadres, naam en adresgegevens. We hebben die gegevens nodig omdat wij een overeenkomst met u hebben. We slaan die informatie op totdat uw order is afgewikkeld en verscheidene jaren daarna (de wettelijke bewaartermijn).

 Registratie

Bepaalde kenmerken van onze service maken het noodzakelijk dat u zich vooraf registreert. U zult bepaalde informatie over uzelf moeten verstrekken en een gebruikersnaam en wachtwoord moeten kiezen voor de account, die wij voor u op zullen zetten.

Voor dit doel gebruiken we uw geslacht, IP-adres, naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, factureringsadres en geboortedatum. We hebben deze gegevens omdat wij een overeenkomst met u hebben. We slaan deze informatie op totdat u uw account sluit.

We zullen deze gegevens bewaren zodat u deze niet elke keer hoeft in te voeren als u onze website bezoekt, en om contact met u op te nemen in verband met de uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling, en om een overzicht te geven van producten en diensten die u van ons heeft gekocht.

Promotie

Anders dan via advertenties, kunnen we u informeren over nieuwe producten of diensten:

- via e-mail;
- via social media.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze promotionele communicatie. Elke e-mail-nieuwsbrief bevat een annuleringslink. U kunt ons blokkeren of de annuleringsoptie gebruiken. U kunt ons informeren via uw account.

Locatiegegevens

Indien nodig, kunnen we uw locatiegegevens verkrijgen (GPS). Indien dat het geval is, zult u worden gevraagd uw toestemming vooraf te geven. Deze locatiegegevens en andere gegevens kunnen ook opgeslagen en verwerkt worden door de provider van de navigatie/mapping-software, zoals Google Maps, maar de gegevens zouden ook bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt door Google of Apple zelf. Wij hebben geen controle over hun acties. We bevelen u aan de van toepassing zijnde privacyverklaring van de provider in kwestie te lezen.

Publicatie

Bij het gebruiken van onze service, worden de volgende gegevens gepubliceerd en zijn zichtbaar op internet:

U kiest welke informatie u openbaar maakt. U zou met deze informatie kunnen worden gevolgd.

Advertenties

Onze website vertoont advertenties. Wij analyseren of mensen deze advertenties leuk vinden en gebruiken de informatie alleen om in de toekomst mooie of interessante reclame te maken of aanbiedingen te doen.

Verstrekken van gegevens aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet verstrekt aan derden zonder een “overeenkomst betreffende gegevensverwerking”.

 Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in op kunnen slaan, zodat u die informatie niet opnieuw hoeft in te voeren. We kunnen ze ook gebruiken om te zien of u ons opnieuw bezoekt.

De eerste keer dat u onze website bezoekt, zullen we u een kennisgeving laten zien waarin onze cookies worden uitgelegd. Als u onze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen deze cookies.

U kunt het gebruik van cookies via uw browserinstellingen blokkeren. U kunt ook opgeslagen cookies verwijderen, waardoor eventueel bepaalde onderdelen van onze website niet goed werken.

We hebben afspraken met andere partijen gemaakt die via onze website cookies plaatsen. Toch kunnen we niet volledig controleren wat zij met hun cookies doen. Lees dus alstublieft ook hun privacyverklaring.

 Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bezoekers van onze website te volgen en rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de overeenkomst van Google betreffende gegevensverwerking geaccepteerd. We staan Google toe om door Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten (bijvoorbeeld Remarketing en Adwords…), en we anonimiseren de IP-adressen. We hebben geen controle over hun acties. We bevelen u aan de van toepassing zijnde privacyverklaring van de provider in kwestie te lezen.

 

Facebook en andere sociale media platforms

Wij gebruiken Facebook om bezoekers op onze website te volgen en rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de overeenkomst van Facebook betreffende gegevensverwerking geaccepteerd. We staan Facebook toe om door Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebook diensten (bijvoorbeeld Remarketing…), en we anonimiseren de IP-adressen. We hebben geen controle over hun acties. We raden u aan de van toepassing zijnde privacyverklaring van de provider in kwestie te lezen.

Veiligheid

We nemen veiligheidsmaatregelen om misbruik of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te reduceren. In het bijzonder nemen we de volgende maatregelen:

- voor toegang tot persoonsgegevens is het gebruik vereist van een gebruikersnaam en wachtwoord

- we maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer oftewel SSL) om alle informatie tussen u

en onze website bij het invoeren van uw persoonsgegevens te coderen

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van welke veranderingen dan ook.

Inzage in en wijziging van uw gegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft met betrekking tot ons privacy-beleid of als u uw persoonsgegevens wilt herzien, wijzigen of verwijderen.

U heeft de volgende rechten:

- geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens wij hebben en waar we ze voor gebruiken;

- inzage in de persoonsgegevens die we van u bewaren;

- onjuiste gegevens laten corrigeren;

- verzoeken om achterhaalde persoonsgegevens te verwijderen;

- uw toestemming in te trekken;

- bezwaar te maken tegen bepaald gebruik.

Let er alstublieft op dat u altijd duidelijk maakt wie u bent, zodat we zeker weten dat we niet de gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

Klachten

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.